خاطره...

برای همه

http://s3.picofile.com/file/7531340107/joojeh.gif

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 9:15 توسط دلداده| |

حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست…
هر کس میرود دیگر باز نمیگردد

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 9:10 توسط دلداده| |

گاهــــــــــــــی دِلـــــــم
 تفــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــواد
 مثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تـــــــــــــــــو !

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 9:5 توسط دلداده| |

صداقت؟…. یادش گرامى…
 غیرت؟….. به احترامش یک لحظه سکوت…
 معرفت؟….. یابنده پاداش میگیرد…
 مرام؟….. قطعه ی شهدا …
 عشق؟ ….. از دم قسط…
 واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 9:1 توسط دلداده| |

زبان مشترکی داریم
با این همه
یکدیگر را نمی فهمیم
ما باید
مثل غارنشین ها
تنها به علامت دست های مان
اکتفا می کردیم
آن وقت شاید هیچ سوء تفاهمی
میانمان جدایی نمی انداخت

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 9:0 توسط دلداده| |

نمی دانم اگر روزی کوچه علی چپ ،
مشمول طرح ترمیم بافت فرسوده شود ،
وقتی من و تو پس از مدت ها ؛
یکدیگر را بر حسب اتفاق ببینیم !
چه خاکی بر سر خواهیم کرد . . . ؟!

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 8:59 توسط دلداده| |

ســـر سوزنــــی اگـــر مـــرا مـــیخواست…..
زمــــــــین و زمـان را بــه هم میـــــــدوخـــت

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 8:58 توسط دلداده| |

میگرن
دلیل سردرد هایم نیستـــــ
از خوردن فکرهای مسموم
مغزم دلپیچه گرفته است . . .

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 8:58 توسط دلداده| |

گاهی گــذشــت میکنم ..
گاهی گـذر ..
و کاش ..
بدانی فرق این دو را ..

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 8:57 توسط دلداده| |

قـــــدر لحـــــظـه ها را بـدان …
زمـانــــــی می رسد که تـو دیگــــــــر قادر نیستـــــی بگـویـــــی :
جبــــــران مـــــی کـنم …

نوشته شده در دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:,ساعت 8:56 توسط دلداده| |


Power By: LoxBlog.Com